m3 / Umění v prostoru

Doprovodný program

6. 6. 2017

Zahájení festivalu m³ // koncert Please the Trees

6.6. 2017  18:00 | Kaizlovy sady
Výstavu otevře umělecký ředitel Čestmír Suška, kurátoři a další hosti. Na zahájení vystoupí kapela Please the Trees, žánrově těžko uchopitelná a neustále se proměňující stálice české nezávislé scény, která je pověstná strhujícími koncerty a všudypřítomným environmentálním poselstvím. Vstup je samozřejmě zdarma!

10. 6. 2017

Komentovaná prohlídka s Pavlem Karousem

sobota 10. 6. 15:00 | Praha 8 - Karlín
Vetřelci a volavky s GHMP – pravidelné komentované prohlídky vybraných objektů ze souboru veřejné plastiky Galerie hl. m. Prahy s Pavlem Karousem, autorem projektu "Vetřelci a volavky". V sobotu 10. června bude procházka po Karlíně za minulými, ale i aktuálními výtvarnými díly, která byla nainstalována v rámci festivalu m3 / Umění v prostoru. Sraz je v 15:00 ve vestibulu stanice metra Florenc směrem k autobusovému nádraží (plánovaná doba procházky cca 3 hod). Vstup v rámci komentované prohlídky zdarma.

 

16. 6. 2017

Opuštěný festival

pátek 16. 6. 18:00 (jam session) 
pátek 14. 7. 18:00 (jam session)
pátek 25. 8. 18:00 (jam session)
neděle 10. 9. 15:00 - 20:00 (festival)

Praha 8 - Kaizlovy sady
Experimentální projekt pravidelných jam sessions (pátky 16. 6., 14. 7. a 25. 8. 2017), které jsou otevřené všem hudebníkům toužícím otestovat své hranice a současně hranice zvuku v sochařských objektech Čestmíra Sušky. Vyvrcholením projektu bude celodenní festival, propojující výtvarné umění se současnou nezávislou hudební scénou, který se koná v neděli 10. 9. 2017. Akce budou místem setkávání hudebních nadšenců, místem, které podporuje vznik nových spoluprací a oživuje lokální kulturní život. Hudebníci na nich budou postaveni před výzvu dorozumívat se pouze prostřednictvím zvuku, jelikož díky svému rozmístění do jednotlivých objektů nebudou moci využívat očního kontaktu. Toto specifikum netradičního prostoru tak otevírá zcela nové možnosti experimentování se zvukem a rovněž představuje divácky atraktivní zážitek.

NEDĚLE 10.9.

HUDBA - UMĚNÍ - VEŘEJNÝ PROSTOR

Účinkující: 
- Typical Stereo
- Ochepovsky (solo session)
- Giedi Prime

Opuštěný festival je vyvrcholením experimentálního projektu propojujícího výtvarné umění se současnou nezávislou hudební scénou. Hudebníci vystoupí v bezprostředním kontaktu s výstavou sochařských objektů předního českého sochaře Čestmíra Sušky nazvané Opuštěná obydlí, které jsou osazeny v malebném prostředí Kaizlových sadů, krásné zahrady u karlínské Invalidovny. 

Výjimečný prostor poskytuje ideální podmínky pro zcela nový rozměr experimentování se zvukem. Opuštěná obydlí Čestmíra Sušky se hudebníkům zcela otevřou a bude tedy záležet na samotných interpretech, jak svá vystoupení prostorově pojmou – jestli využijí možnosti vstoupit do jednotlivých soch, nebo budou testovat zvuk prostoru mezi sochami.

Opuštěný festival je společným projektem umělecko-vzdělávací platformy Artedu.cz a Festival m³ / Umění v prostoru.

17. 6. 2017

Komentovaná prohlídka s Pavlem Karousem

sobota 17. 6. 15:00 Praha 8 – sídliště Invalidovna
Vetřelci a volavky s GHMP – pravidelné komentované prohlídky vybraných objektů ze souboru veřejné plastiky Galerie hl. m. Prahy s Pavlem Karousem, autorem projektu "Vetřelci a volavky". V sobotu 17. června bude procházka po sídlišti Invalidovna za minulými, ale i aktuálními výtvarnými díly, která byla nainstalována v rámci festivalu m3 / Umění v prostoru. Sraz je v 15.00 ve vestibulu stanice metra Invalidovna (plánovaná doba procházky cca 3 hod). Vstup v rámci komentované prohlídky zdarma.

22. 6. 2017

Industrial Village w/ HARMONY REC. (koncert)

čtvrtek 22. 6. 17:00 | Praha 8 - Kaizlovy sady
Experimentální industrial/dub techno ve vesničce Čestmíra Sušky.

Je to pár týdnů, co uskupení MMXIV založilo label nesoucí stejnojmenný název jako řady akcí, které pořádalo v posledních 3 letech - Harmony rec. Aktéři této skupiny našli zalíbení v mnohých žánrech dubové hudby, od těch nejodlehčenějších atmosféricko-chordových ambientních struktur až po temné, táhnoucí se linky s nepatrným transovým nádechem. Z instalace Čestmíra Sušky bude možné slyšet set, sestavený ze selekce skladeb oblíbených interpretů z oblasti dub-techna, ale i produkce z vlastní dílny nově založeného hudebního vydavatelství.

29. 6. 2017

REZ-ERVACE (divadlo)

čtvrtek 29. 6. 20.30
pátek 30. 6. 20.30
čtvrtek 3. 8. 20.30
středa 16. 8. 20.30
středa 6. 9. 20.30
pondělí 25. 9. 20.30
úterý 26. 9. 20.30

Praha 8 - Kaizlovy sady

koncept: Stéphanie N´Duhirahe a Eliška Brtnická
hudba: Roman Džačar
light design: Prokop Vondruška
produkce: Dagmar Bednáriková a Cirkus Mlejn

Rez je povlak, který vzniká působením vlhkého prostředí a kyslíku. V Rez-ervaci, prostoru mezi kovovými objekty a vzduchem, rez ožívá. Může se také začít pohybovat. Od svých kovových základů se však obvykle příliš nevzdaluje. Pohybová performance objevující objekty Čestmíra Sušky.

1. 7. 2017

Vážný zájem | Silent Classic (koncert)

sobota 1. 7. 18.00 - ZRUŠENO
sobota 26. 8. 18.00

Praha 8 - Kaizlovy sady
Silent Disco na klasickou notu. Několik hudebníků hraje na speciální nástroje, které jsou slyšet jen v bezdrátových sluchátkách. Ty jsou nabízeny kolemjdoucím, kteří se mohou usadit na připravené židle a křesílka – do obývacího pokoje ve veřejném prostoru.

V případě nepříznivého počasí se akce přesune do interiéru.

4. 7. 2017

Komentovaná prohlídka s kurátorkou Danielou Kramerovou

úterý 4. 7. 17.00
Praha 8 - Kaizlovy sady

8. 7. 2017

Tomáš Moravec | NADHLED (performace)

sobota 8. 7. 18.00
sobota 15. 7. 18.00

Praha 8 - Kaizlovy sady
Série živých performativních situací, realizovaných přímo v prostředí parku u Invalidovny. Soustřeďuje se na předem vytipované lokality – rozličné reziduální plochy veřejném prostranství, někdejší památníky nebo současné utilitární mikroarchitektury ve veřejném prostoru.

11. 7. 2017

Série workshopů pro děti

úterý 11. 7. 10.00–16.00 Procházka výstavou pro děti od 5 do 8 let | PŘIHLÁŠKA
středa 9. 8. 10.00–16.00 Procházka výstavou pro děti od 9 do 12 let
| PŘIHLÁŠKA
středa 23. 8. 10.00–16.00 Urbanismus a architektura pro děti od 10 do 15 let
| PŘIHLÁŠKA

s lektorkou Pavlínou Janíkovou

Poznávání Karlína skrze výstavu m3. Procházka, diskuze, poznávání materiálu a práce s ním. Hledání nejzajímavějšího pohledu, světla a kompozice. Interakce s objekty, parafráze uměleckého díla a hra. Jak může socha změnit městské prostředí a proč je důležité mít ve městě něco jiného než domy a plně funkční věci? Co pro mě znamená moje město, co bych rád změnil a co mi chybí? Jak by mohlo město vypadat a co vůbec znamená urbanismus a architektura?

sobota 19. 8. 10.00–16.00 m3 vzhůru nohama - výroba camery obscury | PŘIHLÁŠKA
sobota 16. 9. 10.00–16.00 m3 camerou obscurou | PŘIHLÁŠKA
sobota 23. 9. 10.00–16.00 Fotogram - Herbář Karlína | PŘIHLÁŠKA

s lektorkami Marií Dvořákovou a Katarínou Hudačinovou

Pojďme se dívat na svět vzhůru nohama a zakusit tak princip fotografie. Objevíme, jak z místnosti vyrobit cameru obscuru, která promítá pohyblivý obraz událostí a vizualizuje svět venku přímo v zatemněné místnosti. Vyrobíme si přenosné camery obscury, kterými je možné sledovat okolí vzhůru nohama. Dokonce se naučíme vyvolat analogovou fotografii. Prozkoumáme detailně rostliny v okolí výstavy m3 a zároveň přičichneme k experimentálním fotografickým technikám v temné komoře.

22. 7. 2017

Lenka Klodová (performance)

sobota 22. 7. 18.00
Praha 8 - Kaizlovy sady

29. 7. 2017

Maud Kotasová | Vyšívaní soch Čestmíra Sušky (workshop/performance)

sobota 29. 7. 10.00 – 18.00
nedele 30. 7. 10.00 – 18.00

Praha 8 - Kaizlovy sady
Maud Kotasová nejraději vyšívá auta. Většinou si objekty k vyšívání připravuje, někdy je ale v pokušení vyšít si prakticky cokoliv. Máte chuť si něco vyšít ve veřejném prostoru? Třeba sochy jednoho z nejvýraznějších současných českých sochařů, Čestmíra Sušky? Přijďte si je společně vyšít a vytvořit tak další svébytné dílo! Sochy Čestmíra Sušky, mimo to, že už mají „dírky“ pro vyšívání připravené, přímo svádějí k dialogu, organické intervenci. Vyšíváním tak vznikne subtilní zásah do kovové struktury svébytné sochy jiného autora, s respektem, coby něžný parazit, nová zkušenost.

21. 9. 2017

Komentovaná prohlídka s kurátorem Radkem Wohlmuthem

Čtvrtek 21. 9. 15.00
Praha 8 - Kaizlovy sady

21. 9. 2017

K čemu to tu je? (diskuze)

čtvrtek 21. 9. 2017 18.00 | Týnská literární kavárna

m3 je festival současného umění, který chce formou kurátorských projektů dočasnými instalacemi výtvarného umění ovlivnit alespoň krátkodobě lokalitu, ve které se koná. Umění může přetvářet vztah lidí k místu, které dříve bez zájmu míjeli, a vyvolávat další otázky o potřebě a smyslu využívání veřejných prostranství.

O festivalu m3 / Umění v prostoru 2017 přijdou pohovořit Radek Wohlmuth, Čestmír Suška, Kata Benedek. Debatu o funkci uměleckých instalací ve veřejném prostoru povede Marie Foltýnová (GHMP).

Generální partner
Partneři
Mediální partneři

Festival se koná pod záštitou primátorky hl. m. Prahy Adriany Krnáčové, ministra kultury ČR Daniela Hermana a MČ Praha 8.