m3 / Umění v prostoru

O festivalu

m3 / Umění v prostoru

6. 6. 2017 — 1.10. 2017
Vernisáž: 6. 6. 2017 v 18:00
Místo: Karlín, Praha
Téma: Na hraně
Pořadatel: umělecké studio BUBEC
Umělci: Matěj Frank, Jakub Geltner, Kryštof Kaplan, Lenka Klodová, Pavel Korbička, Vojtěch Míča, Aleš Novák, Jan Paclt, Martin Skalický, Petr Stibral, Čestmír Suška, Samuel Šrom, Timo, Jan Zdvořák, ZEB ONE
Kurátoři: Radek Wohlmuth, Daniela Kramerová
Umělecký ředitel: Čestmír Suška

m3 je nová přehlídka výtvarného umění pod širým nebem, kterou pořádá umělecké studio Bubec za podpory Galerie hlavního města Prahy, Institutu plánování a rozvoje hlavního města Prahy, Městské části Praha 8 a KPMG Česká republika. Jejím účelem je na základě intervencí vybraných umělců ozvláštnit vnitřní prostor metropole, zprostředkovat návštěvníkům i obyvatelům města kontakt s aktuálním uměním, konfrontovat je s ním a jeho prostřednictvím aktivně vytvářet nové teritoriální kontexty. Důsledkem přehlídky má být nejen kultivace veřejného prostoru, ale i diagnostikování a nabourávání společenských a lokálních stereotypů a v souvislosti s tím i rozpoutání veřejné diskuse na konkrétní témata vztahující se k dané problematice. Kvalitu a různorodost do budoucna pravidelně se opakující akce zaručuje obměna kurátorů, kteří budou výběr umělců, lokalit, případně témat a zaměření jednotlivých ročníků, garantovat.

Přehlídka není determinována generačně a je koncipována jako intermediální, se záběrem od klasické sochy po graffiti.  Z důvodu kompaktnosti je zaměřená vždy jen na jednu městskou část. Letos je jí dynamicky se rozvíjející Karlín, prostředí na dosah od městského centra, v němž se na malé ploše setkávají prvky tradičního industriálního předměstí s unikátním architektonickým reziduem éry reálného socialismu, včetně zbytků původní sochařské výzdoby, a nově se rozvíjející zónou kancelářských budov. Ohnisko lokality tvoří mohutný barokní objekt bývalé Invalidovny s půvabnou zahradou čekající na rekonstrukci a alespoň částečné zpřístupnění veřejnosti. I z důvodu setkávání různých světů se zastřešujícím tématem přehlídky pro rok 2017 stalo úsloví „Na hraně“. Kromě samotné procesuálnosti se tak chce zabývat například i vztahem mezi centrálním a lokálním, tradičním a zpochybňujícím, oficiálním a spontánním. To se v praxi projevuje úmyslným zařazením umělců působících mimo metropoli nebo zapojením akademické i streetartové scény.

Jakkoli je přehlídka z podstaty divácky otevřená, součástí doprovodného programu jsou nejen performance a umělecké akce, ale i diskusní a přednáškový panel, zaměřený jak na obecnou problematiku veřejného prostoru, tak i na konkrétní témata vyplývající ze situace v dané městské části. V ideálním případě se tedy má stát nejen relevantním příspěvkem k oživení přehlížených veřejně přístupných míst, ale i součástí běžného občanského života a vizuálním návodem, jak proměnit, a především jinak vnímat své okolí.

Pro lepší orientaci použijte audio průvodce. Aplikace od Pocket Fennec zdarma ke stažení ZDE.

BUBEC, o. p. s., byla založená v roce 2000 sochařem Čestmírem Suškou, režisérem Janem Hřebejkem, hudebníkem Karlem Holasem, dramaturgem Martinem Velíškem a architektem Ivem Bílým s cílem oživit kulturní a komunitní život městské části Praha-Řeporyje a ovlivnit podobu zdejších veřejných prostranství. Hlavní náplní je provozování uměleckého studia BUBEC, které se nachází v bývalé skladové hale v této obci. U studia postupně vyrostlo dětské kreativní centrum baby BUBEC a komunitní zahrada BUBEC.

Kontakt

umělecké studio BUBEC
Tělovýchovná 748
155 00 Praha - Řeporyje

tel.: 728 114 927
info@festivalm3.cz

Fakturační adresa:
Bubec, o.p.s.
Radouňova 366/1
155 00 Praha - Řeporyje
IČ:  70824185

Generální partner
Partneři
Mediální partneři

Festival se koná pod záštitou primátorky hl. m. Prahy Adriany Krnáčové, ministra kultury ČR Daniela Hermana a MČ Praha 8.